Todos los autores:
Svayambhuva Manu
Śrīla Baladeva Vidyabhusana
Śrīla Vyasādeva
Chanakya Pandita
Śrīla Prabhupāda
Badrinarayan Gosvami
Bhaktisvarūpa Dāmodara Svāmi
Giridhari Svami
Govinda dasi
Hṛdayānanda dāsa Gosvāmī
Indradyumna Svāmī
Jayapataka Svāmī
Kusakratha dāsa
Pṛthu das Adhikari
Ravindra Svarupa dāsa
Sadāpūta dāsa
Śivarāma Svāmī
Suhotra Svāmī
Dona al Bhaktivedanta Library